Γεώργιος Κλόντζας ή Natale Bonifacio; Σχετικά με την πατρότητα της εικονογράφησης του Marc. Gr. VII 22

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.35, 2005, pages 213-242

Issue:
Pages:
213-242
Author:
Abstract:
Nell’articolo viene presentata ed esaminata una vecchia attribuzione, secondo cui l’illustrazione del codice Marc. gr. VII 22, della Biblioteca Marciana di Venezia, ampiamente noto nella bibliografia relativa come "codice Klontza”, sia stata realizzata dal disegnatore ed incisore dalmata Natale Bonifacio.Dopo una breve rassegna della fortuna critica dell’illustrazione del codice durante il 20o secolo, nella quale si rivela, tra l’altro, l’imbarazzo che ha suscitato agli studiosi l’illustrazione "italiana” del codice, difficilmente inserita nello schema della scuola cretese di pittura, vengono indagati, per mezzo di osservazioni stilistiche sull’originale del codice e tramite cenni reali, i presupposti di conferma della paternità dell’illustrazione tanto dal pittore cretese Giorgio Klontza quanto dall’artista dalmata Natale Bonifacio.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ευχαριστώ τη διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, καθηγήτρια κυρία Χρύσα Μαλτέζου για την πολύτιμη βοήθειά της, όπως και το διευθυντή της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, δρ. Marino Zorzi, που μου επέτρεψε να μελετήσω το, αποσυρμένο, πρωτότυπο του κώδικα Marc. gr. VII 22.