Αλφαβητικός κατάλογος των πρώτων μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας από το κατάστιχο 129 (1498-1530) : Β΄. Γυναίκες

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 149-205

Issue:
Pages:
149-205
Author:
Abstract:
La prima parte di questo lavoro (l’elenco degli uomini) è già stata pubblicata nel volume 16 (1979), pp. 294-386, di questo bollettino, preceduta da un ’introduzione. Secondo il metodo in essa esposto e usato, si presenta qui l’elenco delle donne con un apparato critico. Lo studio si conclude con notizie bio-bibliografiche su persone dei due cataloghi, menzionate anche altrove.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει ευρετήρια και σημειώσεις