Ποιο ήταν το τοπωνύμιο “Μερκούρι” που αναφέρεται στον “Κατζούρμπο” του Χορτάτση

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 285-289

Issue:
Pages:
285-289
Author:
Abstract:
Nella commedia «Kazourbos» di Giorgio Chortatsis (1595 ci.) si cita la località Mercuri, ove si trova una chiesa dedicata a Santa Veneranda. Spiros Evanghelatos («Thesaurismata», voi. 7, 1970, pp. 200-203) colloca questo toponimo nei dintorni del villaggio Passalites della provincia di Milopotamo (regione di Rettimo), ove si conserva ancora il nome. Un’altra località però denominata egualmente Mercuri, che si trova nei dintorni del villaggio Kavrochori, pochi chilometri fuori della città di Candia, e che si riscontra in documenti dell’epoca recentemente scoperti dall’ autore, sembra avere più probabilità di essere la vera località a cui allude il Chortatsis, dato che la sua commedia si svolge nella città di Candia, di cui anche altri toponimi sono citati in essa. Dopo questa nuova identificazione, l’ipotesi di Evanghelatos, secondo la quale il poeta Giorgio Chortatsis sarebbe da identificarsi con l’omonimo scrivano di Mattei Calergi, dimorante nella provincia di Milopotamo (ove si trova il villaggio Passalites), perde uno dei più forti argomenti a suo favore.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις