Καταγραφή εξόδων για αγορά και μεταφορά εμπορευμάτων από τη Βενετία στα Χανιά (1595)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 307-316

Issue:
Pages:
307-316
Author:
Abstract:
Si pubblica e si commenta un documento tratto dall’ Archivio Antico dell’ Istituto Ellenico di Venezia (reg. 120) che riporta un lungo e detta gliato elenco scritto da un anonimo mercante, probabilmente cretese, nel luglio 1595, contenente diverse merci, soprattutto panni, ma anche colori, fucili, libri liturgici ecc. Tutte queste merci furono comperate a Venezia da questo ignoto mercante, caricate sulla nave veneziana Gagliana e trasportate a La Canea per essere vendute. L’interesse del documento consiste soprattutto nell’ indicazione del prezzo di ciascuna mercanzia. D’ altra 'parte Γ elenco pubblicato contiene un ricchissimo vocabolario di termini mercantili in lingua greca, di provenienza veneziana. Alla fine si dà un indice alfabetico di tutti questi termini e delle altre parole notevoli riscontrate nel documento.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει λεξιλόγιο και σημειώσεις