Μνείες μελών της οικογένειας Ζανδίρη στην Κέρκυρα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.17, 1980, pages 317-322

Issue:
Pages:
317-322
Author:
Abstract:
Due nuove menzioni di membri della famiglia corfiota Zandiris si aggiungono a quelle già note da un precedente studio dello stesso autore pubblicato nel voi. 13 (1976), pp. 258-283, dei «Thesaurismata». La prima proviene da una sentenza giuridica (7 ottobre 1605, stile vecchio) e concerne Costantino Zandiris, accusato della rottura di una promessa di matrimonio. La seconda ci è stata trasmessa da una icona «ex voto» dei tre Padri della Chiesa (Basilio, Gregorio e Crisostomo). In un ’iscrizione che si trova su questa icona si cita il miracoloso salvataggio di Marco Zandiris, figlio di Cristodulos, quando «scoppiò il petardo» e provocò la morte e il ferimento di molte persone che seguivano una processione religiosa il 30 gennaio 1653 (stile nuovo).
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Πίν, ΚΔ΄-ΚΕ΄