Συμφωνητικά για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης στο Campo dei Greci κατά το δεύτερο μισό του 18ου αι.

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.30, 2000, pages 429-454

Issue:
Pages:
429-454
Author:
Abstract:
Nel presente studio si prendono in esame quindici contratti dell’Archivio Antico dell’Istituto Ellenico di Venezia. Questi contratti privati, che coprono il periodo tra gli anni 1748-1796, furono stipulati tra gli allora presidenti della Confraternita dei Greci Ortodossi, Cmardian Grandi, e le maestranze che dovevano assumersi il compito di realizzare lavori di restauro e conservazione nella chiesa di S. Giorgio e nel Campo dei Greci.Da questo materiale archivistico vengono così a delinearsi le intenzioni e l’attività dei greci di Venezia nella seconda metà del XVIII secolo, epoca durante la quale essi diedero la precedenza all’ininterrotta continuazione della loro presenza e alla conservazione della loro eredità spirituale.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου καθηγήτρια κ. Χρύσα Μαλτέζου για τη βοήθειά της στην επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού, καθώς και για τις καίριες παρατηρήσεις της. Ευχαριστώ, επίσης, τη βιβλιοθηκάριο του Ινστιτούτου κ. Δέσποινα Βλάσση για τις βιβλιογραφικές και αρχειακές της υποδείξεις.