Παρατηρήσεις στον ελληνικό κώδικα ΧΙ, 28 της Μαρκιανής. Επίγραμμα στο Θωμά Φλαγγίνη

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.13, 1976, pages 195-204

Issue:
Pages:
195-204
Author:
Abstract:
Vengono formulate osservazioni e fornite note complementari alla descrizione di E. Mioni del cod. Marc. Gr. XI, 28 (coll. 1323) che contiene : I. Acoluthia di S. Caterina, elaborata dal sacerdote Teodoro Griparis di Zante nel 1693, con «troparia» di Angelo Summakis il giovane. L’Acoluthia venne mandata a Venezia per la stampa ed è dedicata all’arcivescovo di Filadelfia Meletios Tipahlos. II. Rituale di ordinazioni. III. Epigrammi, esempi e regole di metrica e capitoli di grammatica.Si pubblica un epigramma composto in occasione della morte di Tommaso Flangini (1578-1648), fondatore del Pomonimo Collegio Greco di Venezia.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παράρτημα και σημειώσεις