Συμπληρωματικά εις τον Εμμανουήλ Τζάνε : δύο άγνωστοι εικόνες του

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.11, 1974, pages 36-72

Issue:
Pages:
36-72
Author:
Abstract:
L’ autore, a cui si deve una monografia sull’iconografo cretese del XVII secolo Emanuele Zanes (Atene 1962), offre in questo studio nuovi elementi sulla vita e sulle opere del pittore, frutto di sue recenti ricerche, e pubblica, con la relativa analisi e descrizione, due icone ignote dell’artista provenienti da una collezione privata di Venezia; l’una rappresenta S. Alipio e porta la data 1659 e l’altra S. Onofrio e porta la data 1662.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Πίν. Β΄-ΙΖ΄