Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου Αλεξανδρείας Ματθαίου προς την Ελληνικήν Αδελφότητα Βενετίας (1754)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.11, 1974, pages 164-168

Issue:
Pages:
164-168
Author:
Abstract:
Nel presente studio viene data l’edizione diplomatica di una lettera, inviata nel 1754 dal patriarca di Alessandria Matteo alla Confraternita Greca di Venezia, con la quale egli chiede l’aiuto della Confraternita per la raccolta di fondi a favore del suo trono patriarcale.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις