Ο Ανδρέας Μουστοξύδης και η διαθήκη του

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.11, 1974, pages 169-190

Issue:
Pages:
169-190
Author:
Abstract:
Si pubblica il testamento inedito dello storico ed erudito corcirese Andrea Mustoxidi (1785-1860), redatto in italiano nel 1844. L’edizione si basa su di una copia sconosciuta, conservata presso la Biblioteca Marciana, Cod. Ital. X 376 (= 10499). Parallelamente si esaminano tutti i problemi che pone l’esistenza di questa copia e cioè : l’autenticità della copia stessa (che viene confermata soprattutto da un necrologio di Mustoxidi pubblicato nel giornale di Firenze «La Nazione» il 3 dicembre 1860), le condizioni in cui fu fatto il testamento e l’identificazione e la bibliografia di tutte le persone in esso citate. Infine si registrano tutte le pubblicazioni avvenute dalle carte lasciate dal Mustoxidi fino alla morte di Emilio Tipaldo (1878), al quale, assieme a G. N. Iconomidis, l’erudito corcirese aveva affidato i suoi manoscritti.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις