Η Γαύδος και το βενετικό ενδιαφέρον το 13ο αιώνα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.34, 2004, pages 99-115

Issue:
Pages:
99-115
Author:
Abstract:
Un documento del 1283, con il quale il doge di Venezia e il duca di Creta concedono di nuovo le isole di Gozzo e di Antigozzo a Giacomo Querini e ai suoi figli, rivela il grande interesse di Venezia e dei feudatari veneti a Creta per il possesso e lo sfruttamento delle due isole, e soprattutto di Gozzo, durante la seconda metà del XIII secolo. La mancanza di informazioni durante gli anni seguenti il 1283 non lascia spazio per verificare se il Querini o i suoi figli ed eredi avevano potuto realizzare i loro progetti. Le fonti però del XV, XVI e XVII secolo, anche se limitate, ci mostrano che Gozzo era sempre in possesso di Venezia, ma quasi abbandonata dai suoi abitanti a causa dei pitari che trovavano un bel rifugio nelle due isole e nel mare tra queste e Creta.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα