Καισάριος Δαπόντες (1714-1784). H ζωή, η μόρφωση και οι γνωριμίες του

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.34, 2004, pages 447-457

Issue:
Pages:
447-457
Author:
Abstract:
Si tenta una biografia di Cesare Daponte (1714-1784) sulla base delle ricerche condotte da greci e da altri fino ad oggi. Il testo costituì in passato una parte della tesi di dottorato dell’autore, ancora inedita. Si esamina quanto segue: l’origine, la nascita a Skopelos, il padre Stefano, i suoi studi a Bucarest e altrove, la sua istruzione, i suoi viaggi a Costantinopoli, in Moldavia e in altri paesi balcanici, e in particolare nell’Egeo orientale, le sue conoscenze con capi dei Fanarioti, i suoi rapporti con la comunità Atonita e la sua permanenza colà, infine le molteplici vicende durante la raccolta di fondi a favore del monastero di Xiropotamos, luogo del suo ravvedimento, ove oggi si trova la sua opera, edita e inedita. Tutto questo, come anche altro materiale relativo in altre biblioteche dell’Europa occidentale e dei patriarcati ortodossi, è stato usato dall’autore per i suoi scritti su Daponte.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ο γράφων υποστήριξε διδακτορική διατριβή το έτος 1973, και το 1974 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza με θέμα «Cesario Daponte e la sua opera Φανάρι Γυναικών». Το κείμενο είναι αδημοσίευτο ακόμη. Βλ. επίσης του διου, μεταξύ άλλων μελετών του, «Ο Δαπόντες, η αντίληψίς του περί ιστορίας και ο πρόλογος εις το "Φανάρι Γυναικών”», Παρνασσός 12 (1970), 253-26 1 και αυτοτελώς στη σειρά Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα 1970, σ. 15 αρ. 65., Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα