Λείψανα της βιβλιοθήκης του μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου στο σιναϊτικό μετόχι του Καΐρου

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.34, 2004, pages 473-481

Issue:
Pages:
473-481
Author:
Abstract:
Durante una missione paleografica dello scrivente nel metochio del convento del Monte Sinai al Cairo e l’ordinamento e l’ inventario della biblioteca di Gabriele Severo si sono scoperti molti vecchi stampati, tra i quali due che portavano l’ex libris dell’arcivescovo e altri quattro che dalle annotazioni a margine delle pagine sembra appartenessero allo stesso. L’esistenza di questi libri e la loro identificazione vengono collegate a due ritratti dell’arcivescovo di Filadelfia nei quali è rappresentato seduto davanti alla sua biblioteca. Sulla base delle iscrizioni sui libri in questi ritratti e delle informazioni fornite dalle sue annotazioni autografe si cerca di ricostruire l’entità della biblioteca in possesso del sapiente arcivescovo dei greci ortodossi di Venezia Gabriele Severo.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και σημειώσεις, Μνημόσυνο Μανούσου Μανούσακα