“Ος τον του μαρτυρίου δέχεται στέφανον”. Ο Αλέξιος Καλλέργης και μια άγνωστη διήγηση των κρητικών επαναστάσεων του 1365-1367

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.36, 2006, pages 9-35

Issue:
Pages:
9-35
Author:
Abstract:
Uno dei manoscritti conservati nella Biblioteca Angelica di Roma, Ms. n. 30, contiene un importante testo acefalo (ff. lr-3v), che offre significative informazioni sulle attività della famiglia Kallergis e specialmente di Alexios Kallergis, durante le rivoluzioni cretesi del 1365-1367.Si publica il testo della Biblioteca Angelica, con un commento storico, che focalizza un’informazione di prima mano e antecedente, derivata da questa fonte greca sulla rivoluzione dei Kallergis; questa informazione primaria è messa a confronto e esaminata alla luce delle relative contemporanee fonti latine.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το παρόν κείμενο-διήγηση είχε εκφράσει την επιθυμία στον αρθρογράφο να εκδώσει ο καθηγητής Ν. Μ. Παναγιωτάκης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, χωρίς έκτοτε να προχωρήσει στην υλοποίηση της επιθυμίας του- το 1995, λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατό του, και εν όψει του Η' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, του ζήτησε να προχωρήσει στην έκδοση - η παρούσα εργασία, αφιερωμένη στην μνήμη του, ας είναι ένα μικρό αντίδωρο «των ων απελαβόμην».