Η παραστατική δίκη και καταδίκη του ψευδομεσσία Sabbatai Zwi κατά το καρναβάλι του 1666 στη Ζάκυνθο : θέατρο και δικαστήριο στον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό της βενετοκρατίας και τουρκοκρατίας στην Ελλάδα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.36, 2006, pages 309-344

Issue:
Pages:
309-344
Author:
Abstract:
In un libro di viaggi tedesco si narra come a Zante, nell’anno 1666, si svolsero un’accoglienza, un processo e uccisione in forma parodistica dell’ebreo pseudomessia Sabbati Zwi. Questa molto interessante notizia viene vagliata in vari modi (fondatezza dell’informazione) e proponendo soluzioni sul come si può immaginare questa manifestazione carnevalesca. Si chiarisce la questione della false notizie sull’esecuzione di Zwi da parte del Sultano a Costantinopoli, si colloca il caso nei processi carnevaleschi e si suppone che l’esecuzione con gogna e impalamento deve essere avvenuta ad immagine simile a quella di Giuda. La rappresentazione viene interpretata come una notizia prematura sul teatro popolare delle "Omilie” nel fior di Levante.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις