Ο πίνακας με παράσταση των αγίων Σεργίου και Νίκωνος και η συλλογή των ρωσικών εικόνων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.36, 2006, pages 479-528

Issue:
Pages:
479-528
Author:
Abstract:
Nella prima parte si prende in esame il dipinto dedicato nel 1841 alla chiesa di San Giorgio dei Greci in Venezia da Maria de Kaloschine, di origine russa, in memoria del defunto suo figlio Sergio, che rappresenta il grande santo russo Sergio di Radonez, fondatore del monastero della Santa Trinità, ed il suo allievo e continuatore San Nikon. Quest’opera non è un’icona secondo il significato tradizionale del termine, ma un dipinto realizzato sulla base di modelli della pittura religiosa europea occidentale. La seconda parte si articola in due sezioni particolari: si presentano inizialmente le icone russe conservate nella collezione dell’Istituto Ellenico di Venezia e in seguito quelle icone, oggi non conservate, la cui esistenza tuttavia è testimoniata da dati attinti dall’Archivio dell’Istituto già della Comunità dei Greci ortodossi. L’insieme di queste icone copre un largo spettro temporale dal XV fino alla fine del XIX secolo e costituisce una pr esenza abbastanza rappresentativa dell’arte russa nello spazio del Campo dei Greci.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και σημειώσεις, Η αρθρογράφος θα ήθελε να ευχαριστήσει τη διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, καθηγήτρια Χρύσα Α. Μαλτέζου για την καθοδήγησή της. Ευχαριστεί, επίσης, την καθηγήτρια Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου για τις συμβουλές της και για τη βοήθεια τους τους καθηγητές Smiljka Gabelle και Kiril Topalov και τις βιβλιοθηκάριους Giovanna Barillari και Elena Boaga της Biblioteca San Francesco della Vigna της Βενετίας.