Μελετίου Πηγά ανέκδοτον γράμμα προς τον Δόγην Pasquale Cicogna και την Γερουσίαν της Βενετίας (26 Σεπτ. 1590)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.12, 1975, pages 7-13

Issue:
Pages:
7-13
Author:
Abstract:
Edizione diplomatica di una lettera del patriarca di Alessandria Meletios Pigas al doge Pasquale Cicogna ed al Senato di Venezia. Con questa lettera, conservata presso l’Arclxivio di Stato di Venezia (Collegio III - Secreta, Lettere Cardinali, Patriarchi, Vescovi ecc., b. 2, n. 15d) e datata 25 settembre 1590, il patriarca greco, celebre per la sua erudizione ed il suo prestigio, ha voluto, appena elevato al trono patriarcale alessandrino, esprimere anche ufficialmente la sua gratitudine per la scarcerazione, l’assoluzione e la reintegrazione nella sua carica dell’arcivescovo di Filadelfia (dimorante a Venezia) Gabriele Seviros, avvenuta in seguito ad un fervente appello del Pigas stesso a favore di Gabriele, ingiustamente calunniato da un certo ieromonaco Serafino. Assieme alla lettera il Pigas invia anche una sua opera recente. L’editore nella sua introduzione offre, sulla base di altre fonti, gli elementi necessari per illustrare questo intervento del Pi gas, il suo successo ed anche il modo con cui in precedenza aveva manifestato la sua gratitudine quando, trovandosi ancora a Costantinopoli, ricevette dal bailo veneto l’annuncio della liberazione del suo amico.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Πίν. Α΄-Β΄