Αιμίλιος Τυπάλδος : κρίσεις και λογοκρισία στην πρώτη σημαντική φιλολογική του προσπάθεια

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.38, 2008, pages 435-452

Issue:
Pages:
435-452
Author:
Abstract:
Il grecoveneziano Emilio Tipaldos negli anni 1824-1830 pubblica la traduzione dal francese in italiano dell’opera del prussiano Maximilian Sanson Friedrich Schoell «Histoire abrégée de la littérature grecque, depuis son origine jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs» (Istoria della letteratura Greca profana dalla sua origine sino alla presa di Costantinopoli fatta dai Turchi). Si tratta della prima importante prova filologica di Tipaldos, con la quale diventa conosciuto nei circoli degli eruditi italiani nella prima metà del XIX secolo. Si cerca di riprodurre la risonanza che la traduzione in questione di Tipaldos ebbe nel mondo culturale della penisola. In particolare, vengono trascritte le critiche del giornale ((Gazzetta privilegiata di Venezia», della rivista filologica «Giornale sulle scienze e lettere delle provincie venete», dell’importante rivista fiorentina «Antologia» e della pubblicazione filoaustriaca «Biblioteca Italiana» di Milano. Inoltre si riportano due lettere degli eruditi C. Rosmini e G. Car- migiani indirizzate a Tipaldos, nelle quali si esprime un parere sul valore della traduzione. Infine, la parola passa al servizio della censura, la cui importante decisione permette finalmente la pubblicazione dell’opera.
Subject:
Subject (LC):