Πληρεξούσιο του ηγουμένου της κρητικής μονής Καβαλλαράς στο Γαβριήλ Σεβήρο (1587)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.15, 1978, pages 137-143

Issue:
Pages:
137-143
Author:
Abstract:
Si pubblica e si commenta una procura, in data 19 settembre 1587, di Attanasio, priore del monastero cretese della Vergine Cavallarà, a Gabriele Seviros, metropolita di Filadelfia stabilito a Venezia. Il metropolita viene autorizzato ad incassare, per conto del monastero, il legato lasciato da Demetrio Cosmàs secondo il suo testamento. Il documento è redatto dal prete e notaio di Candia Nikitas Corogonas. Demetrio Cosmàs era probabilmente cretese, ma il suo nome non si riscontra fra i membri della Confraternita Greca di Venezia. Quanto al monastero della Vergine Cavallarà, esso dipendeva dal monastero atonita di Dionisiou e, come risulta da altri documeti conosciuti, il suo priore Attanasio deve molto probabilmente essere identificato con Attanasio Meghistanos, che era anche precedentemente priore fra gli anni 1566 e 1580.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις