Ανέκδοτα γράμματα του Ιω. Βελούδη στον Μ. Γεδεών και στον Κ. Σάθα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.15, 1978, pages 299-313

Issue:
Pages:
299-313
Author:
Abstract:
Nel presente lavoro si pubblicano e si commentano cinque lettere inedite del noto storico della Comunità Greca di Venezia, Giovanni Veludo. La prima di queste (1878) è indirizzata a Manuele Gedeon e le rimanenti (1879-1881) a Costantino Sathas. Le lettere sono molto istruttive sulle relazioni di Veludo con questi due grandi studiosi greci. Ricce di notizie bibliografiche, dimostrano l’ampiezza delle ricerche e la varietà di interessi di questi tre eruditi greci. Cosi, oltre al carattere personale e familiare elio hanno queste lettere, in particolare quelle indirizzate a C. Sathas, esse ci fanno intravvedere le scelte e gli orientamenti dei tre corrispondenti in una determinata epoca.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχόλια και σημειώσεις