Ιάκωβος Τ. Βισβίζης (1897 - 1968)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.12, 1965, pages 199-202

Issue:
Pages:
199-202
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία επιστημονικών δημοσιευμάτων του Ιάκωβου Βισβίζη