[Βιβλιοκριτική] Weithmann, M. W., Die slavische bevölkerung auf der griechischen halbinsel: ein beitrag zur historischen ethnographie Südosteuropas

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.11, No.1, 1982, pages 442-443

Issue:
Pages:
442-443
Subject:
Subject (LC):
Notes:
M.W. Weithmann, Die slavische Bevölkerung auf der griechischen Halbinsel. Ein Beitrag zur historischen Ethnographie Südosteuropas, (Beitr. z. Kenntnis Süd-Osteuropas und des Nahen Orients, 31), München 1978