[Βιβλιοκριτική] Δουλαβέρας, Αριστείδης Ν., Διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Part of : Πλάτων : θέματα μέσης εκπαιδεύσεως ; Vol.5, No.1, 2008, pages 213-214

Issue:
Pages:
213-214
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, διδακτικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 316.