Οι αξίες κατά τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους. Προσέγγιση των φιλοσοφικών θεωριών του Πλάτωνος

Part of : Πλάτων : θέματα μέσης εκπαιδεύσεως ; Vol.7, No.1, 2012, pages 21-73

Issue:
Pages:
21-73
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις