[Βιβλιοκριτική] K. P. Christou, Ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς τοῦ 7ου αἰώνα ὡς μάρτυρες τῆς ἐποχῆς τους. Μάξιμος Ὁμολογητής, Ἀναστάσιος Σιναΐτης, Ψευδο-Μεθόδιος

Part of : Βυζαντινά Σύμμεικτα ; Vol.23, No.1, 2013, pages 297-304

Issue:
Pages:
297-304
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκκλησιαστικοί συγγραφείς, Μεθόδιος Πατάρων, αναστάσιος Σιναίτης, Μάξιμος Ομολογητής
Notes:
K. P. Christou, Ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς τοῦ 7ου αἰώνα ὡς μάρτυρες τῆς ἐποχῆς τους. Μάξιμος Ὁμολογητής, Ἀναστάσιος Σιναΐτης, Ψευδο-Μεθόδιος, Thessaloniki: Kyromanos Publ. 2010, pp. 480. ISBN: 960-7812-61-1, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3917, DOI: https://doi.org/10.12681/byzsym.1127, Τα keywords δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο τεκμήριο
Electronic Resources: