[Βιβλιοκριτική] Moutsopoulos, Evanghelos, L'univers des valeurs, univers de l’homme. Recherches axiologiques

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.55, No.1, 2006, pages 333-335
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
333-335
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E. Moutsopoulos, L'univers des valeurs, univers de l’homme. Recherches axiologiques. Un vol. 24x16 de 452 pp Athènes, Académie, Centre de recherche sur la philosophie grecque, 2005.