[Βιβλιοκριτική] Κοκολάκης, Μίνως Μ., Από τον Όμηρο στη Δεύτερη Σοφιστική, μελετήματα

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.55, No.1, 2006, pages 338-342
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
338-342
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μίνως Μ. Κοκολάκης, Από τον Όμηρο στη Δεύτερη Σοφιστική, μελετήματα. Αθήνα 2004, Εκδόσεις Πατάκη, σσ. 344.