[Βιβλιοκριτική] Μπαλόγλου, Χρήστος Π., Οικονομία και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.55, No.1, 2006, pages 346-348
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
346-348
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Οικονομία και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2006, 253σσ. [Γραφείο Οικονομικών Μελετών 3].