[Βιβλιοκριτική] Μουτσόπουλος, Ευάγγελος, Η αισθητική της ηθικής

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.57, No.1, 2010, pages 339-348
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
339-348
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Η Αισθητική της Ηθικής. Δοκίμιον. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήναι, 2009,145 σσ., Ο τόμος αφιερώνεται στην μεγάλη ελληνίστρια Jacqueline de Romilly