[Βιβλιοκριτική] Ρενιέρης, Μάρκος, Έρευναι και εικασίαι περί Βλοσσίου και Διοφάνους

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.57, No.1, 2010, pages 363-365
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
363-365
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μάρκου Ρενιέρη, Έρευναι και εικασίαι περί Βλοσσίου και Διοφάνους. Έκδοσις Δευτέρα επιδιορθωμένη. Αθήναι: Αφοί Πιερρή, 1887. Εισαγωγές, Υπόμνημα πηγών, Ευρετήρια και Γενική Επιμέλεια Γεωργίου Θ. Αραμπατζή - Χρήστου Π. Μπαλόγλου. Πρόλογος Κωνσταντίνου I. Δεσποτοπούλου. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2005, σσ. 101 + 197 [Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας]., Ο τόμος αφιερώνεται στην μεγάλη ελληνίστρια Jacqueline de Romilly