[Βιβλιοκριτική] Οικονομικά. Quellen zur Wirtschaftstheorie der griechischen Antike

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.57, No.1, 2010, pages 376-381
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
376-381
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Οικονομικά. Quellen zur Wirtschaftstheorie der griechischen Antike. Eingeleitet, herausgegeben und übersetzt von Gert Audring und Kai Brodersen. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008, 250 σσ. [Texte zur Forschung Bd. 92]., Ο τόμος αφιερώνεται στην μεγάλη ελληνίστρια Jacqueline de Romilly