Είναι και χρόνος στη φιλοσοφία της θρησκείας : η συμβολή του Oscar Cullmann στην εσχατολογική οντολογία

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.11, No.1, 1992, pages 23-38

Issue:
Pages:
23-38
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Αφιέρωμα στα 90 χρόνια του καθηγητή Oscar Cullmann