Η μέση κατάσταση των ψυχών στην Ορθόδοξη Ανατολική Εσχατολογία : συμβολή στις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια του Oscar Cullmann

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.11, No.1, 1992, pages 61-69

Issue:
Pages:
61-69
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αφιέρωμα στα 90 χρόνια του καθηγητή Oscar Cullmann