[Βιβλιοκριτική] Baigent, Michael; Leigh, Richard, The Dead Sea Scrolls deception

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.11, No.1, 1992, pages 123-127

Issue:
Pages:
123-127
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Michael Baigent και Richard Leigh, The Dead Sea Scrolls Deception, Summit Books, N. York 1991, pp. 268., Αφιέρωμα στα 90 χρόνια του καθηγητή Oscar Cullmann