Έσται γαρ ο ουρανός καινός και η γη καινή (Ησ. 65, 17)

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.13, No.1, 1994, pages 24-28

Issue:
Pages:
24-28
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει υποσημειώσεις, Επετειακό αφιέρωμα στα 25 χρόνια από το θάνατο του καθηγητή Βασιλείου Βέλλα