Οι πρεσβύτεροι και η παράδοσις του Παπίου

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.2, No.7, 1974, pages 218-229

Issue:
Pages:
218-229
Parallel Title:
The presbyters and the tradition of Papias
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις