[Βιβλιοκριτική] Wagner, Josef, Auferstehung und Leben. Ιωάνν. 11, 1 - 12, 19 als Spiegel Johaneischer Redaktions-und Theologiegeschichte

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.14, No.1, 1995, pages 94-96

Issue:
Pages:
94-96
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Josef Wagner, Auferstehung und Leben. Ιωάνν. 11, 1 - 12, 19 als Spiegel Johaneischer Redaktions-und Theologiegeschichte. Coll. Biblische Untersuchungen no 19, Pustet, Ratisbonne 1988, pp. 501.