Η επίδραση της θεολογικής σκέψης του Αποστόλου Παύλου στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.16, No.2, 1997, pages 5-15

Issue:
Pages:
5-15
Parallel Title:
The influence of Pauline theological thought on European civilization
Author:
Subject:
Subject (LC):