Η γυναίκα στο Ευαγγέλιο του Λουκά

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.16, No.2, 1997, pages 31-60

Issue:
Pages:
31-60
Parallel Title:
Women in the Gospel of Luke
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Θεολογική Επιθεώρηση της Λουβαίν, 24, 1993, 297-324.