“Συνερχόμενοι επί το αυτό...” (Βαρν. 4,10β) : εποικοδομητική ή ευχαριστιακή η σύναξη των πιστών στην Επιστολή Βαρνάβα;

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.16, No.2, 1997, pages 61-82

Issue:
Pages:
61-82
Parallel Title:
“Συνερχόμενοι επί το αυτό...” (Letter of Barnabas 4,10b) : edificatory or Eucharistic the church-assembly in the Letter of Barnabas?
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις