“Οφειλή” και “οφειλέτης” βασικές έννοιες του ενοχικού Δικαίου στις επιστολές του Απ. Παύλου

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.16, No.2, 1997, pages 95-120

Issue:
Pages:
95-120
Parallel Title:
“Debt” and “Debtor” : basic ideas of contractual Law in the Letters of the Apostle Paul
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις