[Βιβλιοκριτική] Haag, Herbert, Teufelsglaube

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.3, No.9, 1975, pages 91-94

Issue:
Pages:
91-94
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Herbert Haag, Teufelsglaube. Με συνεργασίας των Katharina Eiliger, Bernhard Lang και Meinrad Limbeck, Katzmann Verlag, Tübingen 1974, σσ. 544.