Το νοταριακό αρχείο Λευκάδας (3 Μάη 1692-23 Μάρτη / 4 Απρίλη 1864)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.22, 1975, pages 146-170

Issue:
Pages:
146-170
Author:
Subject:
Subject (LC):