Η δικαιοσύνη εις την Μάνην επι Καποδίστρια

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.23, 1976, pages 19-37

Issue:
Pages:
19-37
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει έγγραφα