Επιδράσεις του αρχαίου ελληνικού και ιδία του αττικού δικαίου εις τα περι μοιχείας διατάξεις του ρωμαϊκού και του βυζαντινού δικαίου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.23, 1976, pages 143-156

Issue:
Pages:
143-156
Author:
Subject:
Subject (LC):