Η νομολογία των κριτηρίων της Μυκόνου (17ος - 19ος αι.)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.27-28, 1980, pages 1-257

Issue:
Pages:
1-257
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει αλφαβητικά ευρετήρια