[Βιβλιοκριτική] Bŭlgarija 1300, Institucii i dŭržavna tradicija

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.11, No.1, 1982, pages 451-452

Issue:
Pages:
451-452
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bülgarija 1300 - Institucii i dürzavna tradicija, Sofia 1981