[Βιβλιοκριτική] Angelov, D., Obrazuvane na bŭlgarskata narodnost

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.11, No.1, 1982, pages 452-455

Issue:
Pages:
452-455
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
D. Angelov, Obrazuvane na bülgarskata narodnost, Sofia 1981