[Βιβλιοκριτική] Lefort, J., Villages de Macédoine. Notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Age. 1. La Ghalcidique occidentale

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.12, No.1, 1983, pages 545-546

Issue:
Pages:
545-546
Section Title:
Βιβλιοκριτικά σημειώματα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
J. Lefort, Villages de Macédoine. Notices historiques et topographiques sur la Macédoine orientale au Moyen Age. 1. La Ghalcidique occidentale (=Travaux et Mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographie 1) σελ. 218, Paris 1982, 13 έγχρ. χάρτες.