Εικονογραφικά επεισόδια απ' το βίο του άγ. Αννιανού μαθητή του αγ. Μάρκου του Ευαγγελιστή

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.14, No.1, 1988, pages 291-301

Issue:
Pages:
291-301
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 7 παρένθετους πίνακες